Stanovení čísla kyselosti

Firma Diram nabízí dva přístroje pro stanovení čísla kyselosti: Coulometer USB/KOH a kombinovaný Coulometer WTD pro stanovení vody a čísla kyselosti.

Coulometer USB/KOH

DSC_9939II

Coulometer USB/KOH

Coulometr pro měření čísla kyselosti, který musí být pomocí USB rozhraní připojen k počítači. Je dodáván s programem Diram Measure, který řídí měření, zobrazuje průběh titrace a umožňuje ukládání naměřených výsledků.

 PDF Prospekt v pdf ke stažení

Kombinovaný Coulometer WTD pro stanovení vody a čísla kyselosti

DSC_9935II

Coulometer WTD s modulem pro stanovení čísla kyselosti

Modul pro stanovení čísla kyselosti se připojuje k Coulometru WTD. Technické parametry jsou shodné se samostatným modelem. V tomto případě k měření není nutno mít připojen počítač, jeho připojení je však možné s výhodou ukládání dat do souboru a tisku výsledků.
 PDF Prospekt v pdf ke stažení

O stanovení

KOH záznam

Záznam měření čísla kyselosti pomocí aplikace Diram Measure.

Číslem kyselosti olejů se dle definice rozumí množství KOH v miligramech, potřebné pro zneutralizování kyselých složek obsažených v  jednom gramu oleje. Jeho stanovení se obvykle provádí volumetrickou titrací roztokem hydroxidu v prostředí organických rozpouštědel. Při coulometrickém stanovení čísla kyselosti je titrační činidlo (hydroxylové ionty) generováno přímo na platinové katodě rozkladem vody. Neutralizace probíhá v uzavřeném katodickém oddělení elektrolytické nádobky bez přítomnosti vzduchu. Je tak vyloučen rušivý vliv atmosférického oxidu uhličitého. Výhodou této mikroanalytické metody je velmi malá spotřeba rozpouštědel, cca 10 ml na jedno stanovení. Coulometrie umožňuje vysokou přesnost odměřování reakčního činidla a na druhé straně nevyžaduje stanovení faktoru odměrného roztoku pomocí standardních látek. Pro určení ekvivalence je použita spektrofotometrická indikace za využití acidobazického indikátoru. Je tak vyřešen problém subjektivního vyhodnocení konečného bodu titrace volumetrické metody, zvláště při stanovení tmavých olejů. Titrační roztok je směs alkoholu a toluenu (1:2) s vhodným indikátorem a solí elektrolytu. Výsledkem analýzy je ekvivalentní množství KOH v mikrogramech, které je po zadání navážky  vyjádřeno přímo jako číslo kyselosti v mgKOH/g.

 

vývoj a výroba laboratorních přístrojů