Převodník pH, U, T / USB

Měření koncentrace iontů vodných roztoků se nejčastěji provádí potenciometricky za využití různých sond iontově selektivních a nebo skleněné elektrody pro měření pH. Podstatou těchto metod je velmi přesné měření elektrického potenciálu mezi selektivně citlivou a referentní elektrodou. Interface USB je univerzální přístroj vhodný pro všechny typy potenciometrických elektrod.  Měření potenciálu je provedeno galvanicky izolovaným vstupním obvodem. Je tak zajištěna přesnost a vysoká stabilita měření i v případě otevřeného systému. Přímé zpracování měřeného napětí v osobním počítači umožňuje provádět uživateli koncentrační nebo pH kalibraci zvolené elektrody. Tento digitální způsob kalibrace je z hlediska obsluhy velmi jednoduchý a odstraňuje použití mechanických manuálních prvků. Regresní analýzou jsou uživatelským programem nalezeny konstanty polynomu prvního druhého nebo třetího řádu potřebné pro přepočet měřených veličin. Tyto kalibrační konstanty jsou uloženy přímo v paměti Interface USB až do další kalibrace. Měřená data v čase jsou graficky zobrazována ve zvolených jednotkách na obrazovce počítače, mohou být také uložena v datovém souboru pro další zpracování nebo archivaci. Obsahuje-li elektroda teplotní čidlo Pt 1000, je možno měřit současně i teplotu.

 PDF Prospekt v pdf ke stažení

vývoj a výroba laboratorních přístrojů