Zkouška vyluhovatelnosti

Perkolační výluhový test s průtokem zdola podle normy ČSN P CEN/TS 14405 (838006)

Nadrcený odpadový materiál se normovaným způsobem napěchuje do kolony o průměru 5 nebo 10 cm a je promýván destilovanou vodou, která proudí kolonou vzhůru pomocí pumpy. Na konci kolony je postupně odebíráno sedm frakcí výluhu odpovídajících kumulativním poměrům L/S = 0,1 až 10 l/kg−1, které jsou připraveny pro následnou analýzu na studované kontaminanty. Vzhledem k parametrům měření se doba jednoho testu může pohybovat okolo 30 dní.

DIPER 4K

DIPER 4K je kompaktní poloautomatický přístroj se čtyřmi kolonami umožňujícími provádět čtyři nezávislé testy vyluhovatelnosti podle normy ČSN P CEN/TS 14405 (838006). Díly přicházející do styku s analyzovaným materiálem a jeho výluhem jsou vyrobeny z inertních plastů PTFE a PP, kolony o průměru 5 cm vyrobené z PMMA jsou zasazeny do masivního kovového stojanu. Voda je čerpána pístovou pumpou s nastavitelnou průtokovou rychlostí. Přístroj se ovládá počítačem pomocí uživatelsky jednoduchého softwaru, který je dodáván společně s přístrojem (jedná se o spuštění, zastavení testu a nastavení průtokové rychlosti). V průběhu měření není nutné trvalé připojení k počítači. Obsluha přístroje naplní kolony testovaným materiálem, naplní zásobník destilovanou vodou a provádí průběžně výměnu nádobek, které zachycují jednotlivé frakce.

Počet kolon: 4
Průměr kolony: 5 cm
Výška plnění cca. 30 cm
Rozměry: 45 x 30,5 x 57,5 cm
Váha: 24 kg
Napájení: 12V/ 5A

разработка и производство специальных лабораторных приборов