Zkouška vyluhovatelnosti

 DIPER 4K

Diper4KIIDIPER 4K je kompaktní poloautomatický přístroj se čtyřmi kolonami umožňujícími provádět čtyři nezávislé testy vyluhovatelnosti podle normy ČSN P CEN/TS 14405 (838006). Díly přicházející do styku s analyzovaným materiálem a jeho výluhem jsou vyrobeny z inertních plastů PTFE a PP, kolony o průměru 5 cm vyrobené z PMMA jsou zasazeny do masivního kovového stojanu. Voda je čerpána pístovou pumpou s nastavitelnou průtokovou rychlostí. Přístroj se ovládá počítačem pomocí uživatelsky jednoduchého softwaru, který je dodáván společně s přístrojem (jedná se o spuštění, zastavení testu a nastavení průtokové rychlosti). V průběhu měření není nutné trvalé připojení k počítači. Obsluha přístroje naplní kolony testovaným materiálem, naplní zásobník destilovanou vodou a provádí průběžně výměnu nádobek, které zachycují jednotlivé frakce.

 PDF Prospekt v pdf ke stažení

Perkolační výluhový test s průtokem zdola podle normy ČSN P CEN/TS 14405 (838006)

Nadrcený odpadový materiál se normovaným způsobem napěchuje do kolony o průměru 5 nebo 10 cm a je promýván destilovanou vodou, která proudí kolonou vzhůru pomocí pumpy. Na konci kolony je postupně odebíráno sedm frakcí výluhu odpovídajících kumulativním poměrům L/S = 0,1 až 10 l/kg, které jsou připraveny pro následnou analýzu na studované kontaminanty. Vzhledem k parametrům měření se doba jednoho testu může pohybovat okolo 30 dní.

vývoj a výroba laboratorních přístrojů