Zkouška vyluhovatelnosti

 Diper 4K/50 a Diper 3K/100

Diper4KIIDiper je kompaktní poloautomatický přístroj se třemi nebo čtyřmi kolonami umožňujícími provádět tři nebo čtyři nezávislé testy vyluhovatelnosti podle norem ČSN EN 14405 a CEN/TS 16637-3. Je možné provádět výluhy jak organických tak anorganických polutantů. Díly přicházející do styku s analyzovaným materiálem a jeho výluhem jsou vyrobeny z inertních plastů PTFE a PP, kolony o průměru 5 cm (Diper 4K/50), resp. 10 cm (Diper 3K/100) vyrobené z PMMA nebo skla jsou zasazeny do masivního kovového stojanu. Voda je čerpána pístovou pumpou s nastavitelnou průtokovou rychlostí. Přístroj se ovládá počítačem pomocí uživatelsky jednoduchého softwaru, který je dodáván společně s přístrojem (jedná se o spuštění, zastavení testu a nastavení průtokové rychlosti). V průběhu měření není nutné trvalé připojení k počítači. Obsluha přístroje naplní kolony testovaným materiálem, naplní zásobník destilovanou vodou a provádí průběžně výměnu nádobek, které zachycují jednotlivé frakce.

 PDF Prospekt v pdf ke stažení

Perkolační výluhový test s průtokem zdola podle normy ČSN EN 14405

Nadrcený odpadový materiál se normovaným způsobem napěchuje do kolony o průměru 5 nebo 10 cm a je promýván destilovanou vodou, která proudí kolonou vzhůru pomocí pumpy. Na konci kolony je postupně odebíráno sedm frakcí výluhu odpovídajících kumulativním poměrům L/S = 0,1 až 10 l/kg, které jsou připraveny pro následnou analýzu na studované kontaminanty. Vzhledem k parametrům měření se doba jednoho testu může pohybovat okolo 30 dní.

vývoj a výroba laboratorních přístrojů