Stanovení antioxidantů v lubrikačních olejích

Aditest AP

Aditest AP

Přístroj Aditest AP umožňuje stanovení obsahu antioxidantů v mazacích olejích metodou stripping voltametrie. Lubrikační oleje (turbínové, hydraulické, kompresorové…) jsou během provozu vystaveny podmínkám, při nichž dochází k oxidativní degradaci. Pro prodloužení životnosti se oleje aditivují antioxidanty – látkami, které reagují s volnými radikály a chrání tak olej před poškozením. Během provozu se obsah aditiva postupně vyčerpává a stanovení zbylé hladiny aditiva slouží jako vodítko k posouzení životnosti oleje. Pomocí přístroje Aditest AP lze provádět stanovení odpovídající mezinárodním standardním testovacím metodám ASTM D6971 a D6810, D7590 a D7527. Lze stanovovat antioxidanty na bázi aminů, fenolů i thiofosfátu zinku.

Princip stanovení

Aditivum je z oleje extrahováno do elektrolytu, v němž probíhá stanovení. Při stanovení se molekuly aditiva adsorbují na povrchu uhlíkové elektrody a dochází k jejich anodické oxidaci. Měření se provádí v tříelektrodovém systému s platinovou pomocnou a referentní elektrodou. V potenciostatickém zapojení se aplikuje lineární potenciálová rampa. Výsledný proud v řádu jednotek až desítek mikroampér se zaznamenává jako funkce potenciálu. Vyhodnocuje se plocha píků náležejících jednotlivým aditivům. V typickém testu se porovnává plocha píku čerstvého oleje s plochou píku oleje, který prošel provozní zátěží a zjišťuje se tak procentuální úbytek antioxidantu během provozu. Pomocí přístroje Aditest AS1 je možné stanovit antioxidanty jak fenolického tak aminového typu.

snapshot__noname__2015-02-18-161240II

Program Diram Measure

Přístroj Aditest AP se sestává z elektro- dového systému a měřicího bloku. Je dodáván s notebookem vybaveným progra- mem Diram Measure pro pohodlné měření a vyhodnocení naměřených dat.

neviditelny text

 PDF Prospekt v pdf ke stažení

vývoj a výroba laboratorních přístrojů