Stanovení ekotoxicity na řasách

Micom E

mikroskop+pozadi-fluor

Systém Micom E

Zařízení je určeno pro vyhodnocení testu ekotoxicity na sladkovodních řasách Desmodesmus subspicatus. Test se provádí podle normy ČSN EN 8692 prostřednictvím analýzy obrazu vzorku eluátu ve standardní Bürkerově komůrce. Vyhodnocení počtu řas je možno provádět pozorováním v procházejícím světle. Výhodnější je však stanovení s využitím fluorescence chlorofylu živých buněk řas. Excitací modrým světlem v oblasti kolem 450 nm dochází k fluorescenci červeného světla o vlnové délce 682 nm. Selektivní citlivost umožňuje vyhodnocení vzorků znečištěných mechanickými částicemi. Na druhé straně vlivem intenzivního budícího světla dochází v intervalu několika desítek vteřin k výraznému slábnutí fluorescenčního signálu degradací chlorofylu. Zařízení proto v automatickém režimu snímá obrázky a posunuje preparát, takže celý proces analýzy je proveden v dostatečně krátkém časovém intervalu. Prostřednictvím obrazové analýzy se vyhodnocuje počet a velikost částic fluorescenčního obrazu. Zjistí počet částic a podle jejich velikostí se případně rozdělí seskupení řas v jednom místě na počet buněk. Vyhodnotí se tak celkový počet buněk obsažený v jednotce objemu vzorku. Přístroj obsahuje fluorescenční mikroskop s trinokulárním tubusem a černobílou CCD kameru. Mikroskop připojený k počítači pomocí USB je vybaven motorizovaným křížovým stolkem. Je tak možno provádět analýzu zvoleného počtu snímků v automatickém režimu.

fluorII

Příklad vyhodnocení snímku

Aplikace stanovení ekotoxicity je součástí programu pro spolupráci počítače s mikroskopem, který umožňuje zpracování obrazu pod systémem Windows. Je zde možno provádět výběr objektivu, měření objektu myší, statistické vyhodnocení rozměru nebo měření velikostí pomocí horizontální a vertikální mřížky. Program umožňuje interaktivní ukládání obrázků, nastavování jasu a kontrastu. Součástí programu je také databáze obrázků s doprovodnými texty. Výběr uložených obrázků může být proveden podle data nebo názvu.

 PDF Prospekt v pdf ke stažení

vývoj a výroba laboratorních přístrojů