Kontinuální monitor radonu a thoronu

Comora RT1

Název Comora je akronymem pocházejícím z anglického výrazu Continuous monitor of Radon and Thoron daughters – jedná se o kontinuální monitor radonu a thoronu. Přístroj měří aktivitu radonu (222Rn) a thoronu (220Rn) pomocí aktivit jejich dceřinných produktů zachycených na filtru prosávajícím měřený vzduch.

Použití

Přístroj Comora RT1 lze jednak použít ke zjišťování aktuální koncentrace radonu a thoronu v prostředí, je ale hlavně koncipován k měření závislosti koncentrace radonu a thoronu na čase. Umožňuje nastavit parametry měření tak, aby bylo možno pozorovat kolísání aktivity radonu během dne a noci, během jednotlivých dní, ročních období a dokonce i během let. Přístroj zaznamenává i další proměnné, jako je teplota a vlhkost prostředí.

Průběh měření

Parametry měření se nastaví na počítači v programu Diram Measure, který je dodáván s přístrojem. Průběh měření je možno sledovat pomocí připojeného počítače, nebo se počítač odpojí a přístroj měří samostatně, změřená data se pak přenesou při dalším připojení počítače. Na displeji přístroje se zobrazuje aktuální hodnota aktivity radonu a thoronu během celého měření. Přístroj je kompaktní a přenosný. Může být napájen ze sítě, nebo akumulátorem, který umožňuje nezávislý provoz až 30 h.  Před každým měřením je třeba vždy vyměnit filtr.

Princip měření

Aktivita samotného radonu není metodou prosávání vzduchu dostupná, neboť radon jako inertní plyn filtrem prochází. Jeho kovové dceřinné produkty ve formě aerosolu se ale na filtru zachytí. V blízkosti filtru je umístěn detektor alfa záření, který zaznamenává radioaktivní rozpady dceřinných produktů a elektronika přístroje umožňuje vyhodnotit jejich četnost a energii. Zjištěná aktivita dceřinných produktů se přepočítává na aktivitu radonu (resp. thoronu). K určení aktivity radonu se využívá izotopu polonia 214Po, který emituje alfa částice o energii 7,7 MeV a u thoronu 212Po s energií 8,8 MeV.

Vzhledem k principu metody se rovnováha na filtru ustavuje postupně a reakce přístroje na změnu aktivity radonu nebo thoronu není okamžitá. Předpokládejme hypotetickou okamžitou skokovou změnu hodnoty koncentrace měřeného plynu. U radonu trvá ustavení plné rovnováhy asi 300 minut, přičemž 25 % nové hodnoty se projeví po asi 20 minutách, 50 % nové hodnoty po 40 minutách a 75 % nového signálu po 75 minutách od změny. V případě thoronu trvá ustanovení plné rovnováhy asi 4 dny, přičemž 25 % nové hodnoty se projeví po 6 hodinách, 50 % nové hodnoty po půl dni a 75 % nové hodnoty po cca.1 dni. Při kolísání měřených hodnot je třeba vždy tuto kinetiku brát v úvahu. Aby nebylo po každém zapnutí přístroje nutno čekat 300 minut, resp. 4 dny, je pro náběh aktivity použit přepočet, takže orientační hodnotu objemové aktivity radonu, resp. thoronu je možno odečíst již po několika minutách měření, přičemž měřená hodnota se průběžně upřesňuje.

Technické parametry

Měřené veličiny: OAR – objemová aktivita radonu, OAT – objemová aktivita thoronu
Detektor: iontově implantovaný křemíkový detektor ULTRA-AS (Ortec), aktivní povrch 300 mm2 nebo Alpha Detector SIID-450 (Baltic Scientific Instrument), aktivní povrch 450 mm2
Membránový filtr: ze skleněných vláken, velikost pórů 0,6 μm, průměr 25 mm
Čerpadlo: rotační membránová pumpa, nominální průtok 0 až 3 l/min
Rozsah: 0 až 100 kBq/m³
Citlivost: 1 cpm/(Bq/m³)
Další senzory: měření teploty a rel. vlhkosti na desce, měření tlaku a teploty u detektoru
Napájení: 24 V, cca 250 mA; akumulátor nebo ze sítě
Akumulátor: Li-Ion, 24V, 6 Ah
Doba měření s akumulátorem: cca 30 h
Rozměry: 169 x 171 x 82 mm; 2,7 kg včetně akumulátoru
Interní paměť: 2688 záznamů; interval záznamu 1s až několik týdnů
Analyzátor: 256 kanálů
Software: Diram Measure
Propojení s počítačem: USB

 PDF Prospekt v pdf ke stažení

Vývoj přístroje Comora RT1 byl realizován za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých prostřednictvím programu ALFA Technologické agentury České republiky.

vývoj a výroba laboratorních přístrojů