Stanovení aktivity beta v plošných vzorcích

Proporcionální beta analyzátor s výměníkem vzorků, FASA 16B

FASA 16B je analyzátor pro nízké aktivity záření beta určený pro měření plošných vzorků radioaktivních materiálů. V praxi se využívá pro stanovení beta nebo alfa a beta zářičů ve vodě, kde plošným vzorkem je odparek zkoumané vody.

Elektronická část přístroje obsahuje jednotku FASA – fluorescenční a spektrální analyzátor, řízenou osmibitovým mikroprocesorem. Programovatelné pole Xilinx je konfigurováno tak, že dva připojené detektory proporcionální a stínící plastový s fotonásobičem, které jsou umístěny v olověném krytu, pracují v antikoincidenčním zapojení. Je tak realizován čítač impulzů pro nízké aktivity s možností rozdělit měřené impulzy podle energie do dvou skupin – pro částice alfa a beta. Je však také možno měřit a graficky zobrazit energetické spektrum záření a tzv. plateau detektorů pro získání parametrů, podle kterých se provede optimální nastavení aparatury. Proporcionální detektor záření je výrobek firmy LND, Inc. USA. Je možno zvolit jeden ze dvou dodávaných typů, a to uzavřený s náplní Ar+CO2, nebo proplachovaný plynem P10.

Přístroj FASA 16B umožňuje postupné automatické měření až 16 vzorků. Výměník obsahuje 16 pozic, po otevření víka je možno vyměnit 8 vzorků umístěných na kovových miskách. Přístroj nemá žádné mechanické ovládací prvky. Zařízení je ovládáno uživatelským programem na připojeném PC pod operačním systémem Windows. Uživatel vloží vzorky do výměníku a zadá parametry měření na připojeném počítači. Měření a výměna vzorků pak probíhá automaticky i bez připojeného počítače. Výsledky měření jsou ukládány do souboru obsahujícího volitelné parametry detektorů, datum a dobu zahájení měření, měřená data a chybu měření a jsou přístupné při opětovném připojení k počítači.

Schválení typu měřidla ČMI
  • celková objemová aktivita beta ČSN 75 7612
  • celková objemová aktivita alfa ČSN 75 7611

vývoj a výroba laboratorních přístrojů