Stanovení vody – K. Fischer coulometricky

Coulometer WTD

DSC_8063II

Coulometer WTD

Coulometer WTD je automatický titrátor určený pro rutinní analýzy. Stanovení vody se provádí titrací podle Karl Fischera s coulometrickou generací titračního činidla – jódu. Souprava se skládá z elektronického přístroje a skleněné titrační nádobky s titračním roztokem, do které se vnáší analyzovaný vzorek. S jednou náplní nádobky je možno provést řadu analýz až do celkového množství vody asi 0,2 g. Použitelnost roztoku je obvykle omezena snížením jeho vodivosti zředěním. Nádobka může být v provedení s nebo bez diafragmy, oddělující generační a pomocnou elektrodu.

Coulometrickou metodou lze stanovit malá až stopová množství vody v organických kyselinách, alkoholech, esterech, éterech, uhlovodících nebo organických rozpouštědlech. Stanovení vody v některých olejích (transformátorových, turbínových nebo kompresorových) je možno provádět přímo jejich nástřikem do titrační nádobky. Přístroj je možno také použít při stanovení vody v plynech zavedením určitého objemu plynu do nádobky. Přímá metoda však obvykle není vhodná pro stanovení látek, které se nerozpouštějí nebo s činidlem reagují. Pro takové látky je vhodné použít přístroj s destilační píckou.

app_01

Zobrazení průběhu měření a výsledků v programu Diram Measure

Základní parametry jako je proud indikačního obvodu, konečný bod titrace, rychlost míchání, osvětlení displeje, časování startu, dobu extrakce nebo časy destilace, teplotu destilační pícky a další konstanty lze nastavit dotykovým displejem a nebo pomocí osobního počítače připojeného pomocí USB rozhraní. Na displeji i na počítači je pak zobrazen průběh titrace a výsledky měření. Výhodou připojeného PC je možnost tisku a archivace dat.

 PDF Prospekt v pdf ke stažení

Coulometer WTD s destilační píckou

DSC_8085II

Coulometer WTD s destilační píckou

K coulometru je možno připojit modul destilační pícky, ve které se vzorek zahřívá na takovou teplotu, aby došlo k úplnému uvolnění přítomné vody. Ta je ve formě páry převedena nosným plynem do měřící nádobky coulometru a selektivně stanovena. Teplota pícky a doba zahřívání je řízena procesorem Coulometru WTD. Vestavěné čerpadlo umožňuje měření za použití předsušeného vzduchu nebo při větším množství vzorků je možno připojit tlakovou láhev s inertním plynem. Tato destilační metoda se používá ke stanovení obsahu vody v některých pevných materiálech, práškových extraktech, léčivech, v obilovinách, nebo v látkách, které reagují s jódem a nelze je analyzovat přímo. Je tak možno provádět měření obsahu vody v různých anorganických sloučeninách a nebo motorových olejích, které jsou aditivovány látkami reagujícími s jódem.

Coulometer WTD s modulem KOH

Stanovení vody se velmi často provádí u různých olejů a ropných produktů, kdy je nutno stanovit také číslo kyselosti těchto látek. Byl proto vyvinut přídavný modul KOH, který se připojuje k základnímu Coulometru WTD. Jedná se o coulometrické stanovení se spektrofotometrickou indikací na alkalickou modř B6.

 PDF Prospekt v pdf ke stažení

 PDF Manuál v pdf ke stažení

Vývoj Coulometru WTD byl realizován za finanční podpory ze státních prostředků poskytnutých prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.

vývoj a výroba laboratorních přístrojů