Scintilační měření aktivity alfa plošných vzorků

FASA 16A a FASA 40A

Přístroj FASA 16A

Analyzátory FASA 16A a FASA 40A jsou přístroje určené pro měření alfa aktivity plošných vzorků radioaktivních materiálů. Oba přístroje mají stejné měřicí vybavení a liší se pouze kapacitou výměníku pro automatické měření 16 resp. 40 vzorků. Měření se provádí scintilačně s přídavkem stříbrem aktivovaného sulfidu zinečnatého ZnS(Ag). Při měření alfa aktivity ve vodě lze dosáhnout při zpracování jednoho litru vzorku detekčního limitu 0,03 Bq/l.

Schválení typu měřidla ČMI:
  • celková objemová aktivita alfa ve vodách ČSN 75 7611
  • aktivita 210Po ve vodách ČSN 75 7626
Princip měření

Scintilátor ZnS je rozptýlen v analyzovaném vzorku vody o známém objemu. Po odpaření se stanovuje aktivita odparku ve směsi se scintilátorem tak, že emitovaná částice alfa záření indukuje luminiscenční záblesk aktivovaného sulfidu zinečnatého, který je zesílen fotonásobičem a dále zpracován.

Technické řešení

Zařízení obsahuje dva fotonásobiče a výměník vzorků pro 16 nebo 40 pozic misek.  Pro řízení je využita jednotka FASA – fluorescenční a spektrální analyzátor. Je to jednotka řízená 8 bitovým mikroprocesorem Atmel AVR. Programovatelné pole Xilinx je konfigurováno tak, že při vlastním měření je dané zařízení využito jako čítač impulzů dvou detektorů. Je však také možno měřit a graficky zobrazit energetické spektrum záření a tzv. plató detektorů pro získání parametrů, podle kterých se provede optimální nastavení aparatury. Zálohovaná paměť RAM 32 kB a hodiny reálného času umožňují zápis měřených dat a času měření i při vypnutém počítači.

Popis přístroje FASA 16A

FASA 16A s výměníkem pro 16 vzorků

Výměník vzorků je kompaktní jednotka z odolného plastu. Pohyb vzorků po oválu výměníku zajišťují motorky ovládané programem.Výměník obsahuje 16 pozic, po otevření víka je možno vyměnit deset vzorků umístěných na skleněných nebo kovových miskách. Výměník nemá žádné mechanické ovládací prvky. Zařízení je ovládáno uživatelským programem na připojeném PC pod operačním systémem Windows prostřednictvím USB portu. Výsledky měření jsou ukládány do tiskového souboru ve formátu Excel obsahujícího datum a dobu zahájení měření, měřená data a chybu měření.

 PDF Prospekt FASA 16A v pdf ke stažení

Popis přístroje FASA 40A

FASA 40A s výměníkem pro 40 vzorků

Přístroj spočívá na robustním kovovém stojanu jehož dvě nohy slouží zároveň jako zásobníky vzorků. Vzorky se vkládají po jednom otvorem ve víku přístroje, kdy uživatel zároveň zadává do počítače identifikační údaje každého vzorku a spouští v počítači posun zásobníku. Vzorky jsou automaticky vkládány do jedné z noh kovového stojanu. Po vložení všech vzorků se na připojeném počítači nastaví parametry měření a měření může být spuštěno. V průběhu měření dochází k automatickému posouvání jednotlivých vzorků v zásobníku, jejich měření a k ukládání změřených vzorků do zásobníku ve druhé noze. Stejně jako u modelu FASA 16A je celý přístroj ovládán počítačem připojeným přes USB port. Uživatel vkládá vzorky, zadává parametry a spouští měření. Při samotném měření přístroj pracuje samostatně, počítač může být odpojen a výsledky měření se načítají při opětovném připojení v průběhu nebo po skončení měření.

FASA 40A

 PDF Prospekt FASA 40A v pdf ke stažení

vývoj a výroba laboratorních přístrojů