Radioaktivita

Pro řadu našich elektronických zařízení FASA – fluorescenčních a spektrálních analyzátorů je společný základní modul AZ. Značná variabilita tohoto zařízení je dána 8 bitovým mikroprocesorem Atmel AVR, který ve spolupráci s programovatelným polem Xilinx  umožňuje konfigurovat zařízení pro různé funkce tak, že je možno vytvořit jednoduchý čitač impulzů pro jednokanálový nebo dvoukanálový analyzátor, nebo pomocí A/D převodníku měřit energetické spektrum záření. Je možno připojit jeden nebo dva detektory které budou pracovat samostatně, nebo v koincidenčním resp. antikoincidenčním uspořádání. Tato zařízení nemají žádné mechanické ovládací prvky a všechny parametry jsou nastavovány počítačem prostřednictvím USB připojení. Modul obsahuje osmikanálový  16ti bitový A/D převodník s dobou převodu 4 mikrosekund pro měření vstupního signálu, 10ti bitové D/A převodníky pro nastavení prahových úrovní dvou nezávislých vstupních komparátorů a pro nastavení zdrojů vysokého napětí. Modul AZ dále obsahuje zálohovanou paměť RAM 32 kB, hodiny reálného času. Veškerá nastavení a ovládání se provádí prostřednictvím portu USB na počítači PC. Deska je napájena stejnosměrným napětím 12 V. Vysokonapěťovým konektorem je možno připojit až dva detektory vyžadující zdroj HV. Alternativně je pak možno připojit detektory s vlastním zabudovaným zdrojem HV pomocí dvou konektorů Canon 15F.  Každý z těchto konektorů obsahuje invertující a neinvertující  vstup, referenční napětí pro zdroj HV detektoru (výstup desetibitového D/A převodníku) a napájecí napětí +12V, -12V, +5V. Na jednom z těchto konektorů jsou vyvedeny galvanicky oddělené výstupy šesti digitálních signálů procesoru, které mohou být využity pro řízení externího zařízení. Modul AZ dále obsahuje obvody pro připojení dvou krokových motorků, které jsou využity pro ovládání mechanických prvků výměníku vzorků. Velmi nízký příkon desky umožňuje i dlouhodobý provoz při napájení s použitím zdroje UPS pro případ výpadku sítě. Příkon Modulu AZ je pouze 2 W a v případě současné funkce posunu vzorků u přístrojů s výměníkem vzorků se příkon zvýší na 6 W.

vývoj a výroba laboratorních přístrojů