Stanovení třídy čistoty olejů

Micom P

Kopie mikrom+pozadi

Micom P pro stanovení třídy čistoty olejů

Systém Micom P je určený pro automatizované vyhodnocení třídy čistoty olejů prostřednictvím barevné nebo intenzitní analýzy obrazu. Přístroj obsahuje mikroskop MM73 s krokovými motorky pro posun stolku, který je ovládán počítačem prostřednictvím programu Lambdasoft. Je tak možno provádět analýzu pro zadaný počet snímků v automatickém režimu.

Vzorek pro analýzu se připravuje vakuovou filtrací. Vyhodnocuje se velikost částic zachycených na filtru o průměru 47 mm. Vypočte se četnost částic v zadaných skupinách velikostí podle norem ISO 4406, ČSN 65 6206, NAS 1638, AS 4059 nebo GOST 17216. Správnost měření je dána kalibrací optické soustavy pomocí objektivového mikrometru. Novou kalibraci je nutno provést vždy po změně některého z prvků optické soustavy nebo kamery.

Vyhodnocení třídy čistoty se provádí na základě automatické obrazové analýzy souboru snímků. Uživatel si z nabízených možností analýzy obrazu zvolí optimální nastavení pro reprezentativní snímek daného vzorku a toto nastavení je pak použito pro celý soubor snímků.

Program Lambdasoft pracuje v prostředí Windows. Umožňuje jednoduché ovládání kamery pro nastavení parametrů snímání obrazu: jasu, kontrastu, expozice a nastavení barevných složek. Jsou připojeny nástroje pro orientační vyhodnocení snímků jako například měření rozměrů objektu. Program umožňuje vytvoření databáze obrázků s popisky. V databázi jsou uloženy všechny nastavené parametry, takže je možno i dodatečně provádět měření velikostí objektů nebo obrazovou analýzu.

Sestava mikroskopu obsahuje trinokulární tubus, okuláry 10x, planární objektivy 4x, 10x, 20x,  barevnou kameru CCD a objektivový mikrometr 1mm/100. Mikroskop je připojen k počítači pomocí dvou USB portů.

 PDF Prospekt v pdf ke stažení

vývoj a výroba laboratorních přístrojů