Coulometer WTD

Coulometer WTD je automatický rutinní titrátor pro stanovení vody v olejích metodou K. Fischera s coulometrickou generací titračního činidla.

Ke stanovení obsahu vody v některých pevných materiálech, práškových extraktech, léčivech, v obilovinách, nebo v látkách, které reagují s jódem a nelze je analyzovat přímo slouží přídavný modul s destilační píckou.

Stanovení vody se velmi často provádí u různých olejů a ropných produktů, kdy je nutno stanovit také číslo kyselosti těchto látek. Byl proto vyvinut přídavný modul KOH, který se připojuje k základnímu Coulometru WTD. Jedná se o coulometrické stanovení se spektrofotometrickou indikací na alkalickou modř B6.

Více o Coulometeru WTD…