Archiv autora: diram

Coulometer WTD

Coulometer WTD je automatický rutinní titrátor pro stanovení vody v olejích metodou K. Fischera s coulometrickou generací titračního činidla.

Ke stanovení obsahu vody v některých pevných materiálech, práškových extraktech, léčivech, v obilovinách, nebo v látkách, které reagují s jódem a nelze je analyzovat přímo slouží přídavný modul s destilační píckou.

Stanovení vody se velmi často provádí u různých olejů a ropných produktů, kdy je nutno stanovit také číslo kyselosti těchto látek. Byl proto vyvinut přídavný modul KOH, který se připojuje k základnímu Coulometru WTD. Jedná se o coulometrické stanovení se spektrofotometrickou indikací na alkalickou modř B6.

Více o Coulometeru WTD…

Aditest AP

Přístroj Aditest AP zjišťuje obsah antioxidantů v lubrikačních olejích metodou adsorpční stripping voltametrie a umožňuje stanovení odpovídající mezinárodním standardním testovacím metodám ASTM D6971  a D6810, tedy umožňuje stanovení antioxidantů na bázi fenolů i aminů a dále také antioxidantů na bázi thiofosfátu zinku.

Více…

Micom P

Systém Micom P je určený pro automatizované vyhodnocení třídy čistoty olejů prostřednictvím barevné nebo intenzitní analýzy obrazu. Umožňuje výpočet četnosti částic v zadaných skupinách velikostí podle užívaných norem ISO 4406, ČSN 65 6206, NAS 1638, AS 4059 nebo GOST 17216.

Klasický způsob určování třídy čistoty olejů pomocí sčítání částic v zorném poli mikroskopu je vnímán jako zastaralý kvůli jeho pracnosti a časové náročnosti. Systém MICOM P zásadně zrychluje a usnadňuje práci operátora při zachování hlavních výhod mikroskopické metody – přesnosti a spolehlivosti.

Více o mikroskopu Micom P…