Diper

Diper je přístroj firmy Diram pro zkoušky vyluhovatelnosti. Umožňuje provádět perkolační zkoušku s průtokem zdola nahoru podle normy ČSN P CEN/TS 14405 pro odpadní materiály a rovněž CEN/TS 16637-3 pro stavební hmoty.

Více o přístroji Diperam…