Micom P

Systém Micom P je určený pro automatizované vyhodnocení třídy čistoty olejů prostřednictvím barevné nebo intenzitní analýzy obrazu. Umožňuje výpočet četnosti částic v zadaných skupinách velikostí podle užívaných norem ISO 4406, ČSN 65 6206, NAS 1638, AS 4059 nebo GOST 17216.

Klasický způsob určování třídy čistoty olejů pomocí sčítání částic v zorném poli mikroskopu je vnímán jako zastaralý kvůli jeho pracnosti a časové náročnosti. Systém MICOM P zásadně zrychluje a usnadňuje práci operátora při zachování hlavních výhod mikroskopické metody – přesnosti a spolehlivosti.

Více o mikroskopu Micom P…